Nieuws
22-12-2018

VanDrie België past zijn interne processen verder aan in slachthuis Hasselt

Hasselt, 22 december 2018 Afgelopen vrijdag startte de directie van VanDrie België een intern onderzoek na de vaststelling van de beelden die door Animal Rights werden gepubliceerd. VanDrie België is op eigen initiatief gestopt met slachten om een intern onderzoek op te starten en om mee te werken aan het onderzoek van het departement Dierenwelzijn.


Het intern onderzoek werd ondertussen afgerond. Samen met de dienst dierenwelzijn en de experten van Groep Dier&Welzijn (gelinkt aan KU Leuven en Thomas More Hogeschool) past het bedrijf in slachthuis Hasselt zijn interne processen aan. De afgelopen dagen nam de directie ook uitgebreid de tijd om het personeel op te leiden om dit soort situaties te vermijden.

De directie laat de komende maand Dier&Welzijn extra controles uitvoeren over de toepassing van de nieuwe procedures. Zo kan er eventueel geïnvesteerd worden in bijkomende opleiding indien dat nodig blijkt. Op maandag worden de activiteiten in slachthuis Hasselt hervat. De directie blijft waakzaam en houdt de lijnen met de dienst dierenwelzijn erg kort.

“We hebben onze interne processen flink wat aangescherpt”, zegt Jaap Van Ginkel, General Manager VanDrie België. “Na het zien van de gepubliceerde beelden hebben we meteen besloten het slachten stop te zetten en nauw samen te werken met dienst dierenwelzijn en de experten van de KU Leuven om de procedures op punt te stellen en het personeel bijkomende opleiding te geven. Ik ben zowel het personeel als de dienst dierenwelzijn dankbaar voor de professionele samenwerking om samen de juiste oplossing te vinden om de problemen structureel aan te pakken.”

------------------------------------------

Après avoir mené sa propre enquête, l’abattoir de Hasselt ajustera ses procédures internes et planifiera les activités de redémarrage

Hasselt, le 22 décembre 2018

VanDrie België poursuit la mise en place de ses procédures internes à l'abattoir de Hasselt.

Vendredi dernier, la direction de VanDrie België a ouvert une enquête interne après avoir pris connaissance des images de la vidéo par Animal Rights. Vandrie België a cessé leurs activités, de leur propre initiative, pour lancer une enquête interne et coopérer avec l’enquête du service de Bien-être animal.

L'enquête interne est maintenant terminée. L’entreprise de l’abattoir de Hasselt, en collaboration avec le service de protection des animaux et les experts du groupe Dier&Welzijn (lié à la KU Leuven et à Thomas More), a resserré les procédures internes. Ces derniers jours, la direction a pris le temps de former le personnel afin d’éviter des situations de ce type.

Le conseil d'administration procédera à des contrôles supplémentaires au cours des prochains mois pour s’assurer de l'application et du suivi des nouvelles procédures. De ce fait, il serait envisageable de d'investir dans une formation supplémentaire si cela s'avère nécessaire. Lundi, les activités à l'abattoir de Hasselt reprendront. La direction reste vigilante et maintien des liens très étroits avec le service de protection des animaux.

"Nous avons beaucoup resserré nos processus internes", a déclaré Jaap Van Genkel, directeur général de VanDrie België. "Après avoir visionné les images publiées, nous avons immédiatement décidé de mettre fin à l'abattage et de collaborer étroitement avec le service du bien-être des animaux et les experts de la KU Leuven pour mettre au point des procédures et donner au personnel une formation supplémentaire. Je remercie à la fois le personnel et le département du bien-être des animaux pour leur coopération professionnelle dans le but de trouver la solution la plus adaptée pour traiter les problèmes de manière structurelle. "  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding